GRANIT JE PRIRODNI KAMEN SA KISELOM IZUZETNO TESKO FORMIRANJE OD VULKANSKOG MAGME.
PRIPADA NA MAGMATSKIH STENA I STVORIO KOAGULACIJE I KRISTALIZACIJE MAGME..
GRANITI SASTOJI OD ALKALIOUCHOUS FELDSPATA, PLAGIKLAS MIKROKLINI, ORTHOKLASTO, MARMARIGIES, KVARC I MNOGO MANJI PROCENAT OSTALIH MINERALA. PREPORUKE  I ODREDUJE BOJU.
FORMIRANJE KORISTITI KAO DEKORATIVNE MATIRIALE U ZGRADIMA.

Copyright © 2010 Rekalis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.