Το μάρμαρο είναι πέτρωμα αποτελούμενο κατά το μέγιστο ποσοστό του από ασβεστίτη. Είναι προϊόν ανακρυστάλλωσης ασβεστολίθων. Η λέξη ετυμολογείται από την αρχαιοελληνική μάρμαρος, δηλαδή «λαμπερός λίθος». Σήμερα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως, προσθέτοντας καλαισθησία και μεγαλοπρέπεια όπου και αν εφαρμοστεί.

Copyright © 2010 Rekalis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.