Επώνυμο:*

 

Όνομα:*

 

Επωνυμία εταιρίας:

 

Διεύθυνση:

 

Τ.Κ.:

 

Πόλη:

 

Xώρα:

 

Εmail:*

 

Τηλέφωνο:

 

Φαξ:

 

Κινητό:

 

Μήνυμα:

 

* Απαραίτητα στοιχεία

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
Διεύθυνση 12ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Κιλκίς
Τ.Κ. 57008 - Τ.Θ. 536
Θεσσαλονίκη
Τηλ./Fax +30 2310 780251
Email: info@rekalis.gr

 

 

Copyright © 2010 Rekalis  All rights reserved.
Powered by Softways S.A.